Menu Sluiten

Wat is letselschade?

Letselschade is een verzamelbegrip van alle schade die ontstaat nadat iemand letsel heeft opgelopen. Letselschade is pas verhaalbaar als de aansprakelijkheid is erkend. Er zijn binnen het begrip letselschade twee pijlers, de materiële en de immateriële schade. Maar wat bedoelen we precies met letsel?

Letsel

Dit is een breed begrip. Het loopt van licht tot zwaar letsel en van lichamelijk tot psychisch letsel. Veel mensen denken dat het moet gaan om blijvend letsel, maar dat is niet het geval. Schade verhalen naar aanleiding van een kneuzing kan dus ook. Wel is het altijd aan te raden om ook licht letsel zo snel mogelijk door een huisarts te laten beoordelen, zodat de klachten zijn vastgelegd. Dat helpt een slachtoffer bij het bewijzen van de klachten en dus bij het verhalen van schade door die klachten.

Materiële schade

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden vanwege het letsel en die u zelf dus daadwerkelijk in de portemonnee voelt. Denk daarbij aan medische kosten die voor eigen rekening komen, reiskosten van en naar een ziekenhuis of een therapeut, extra kinderopvangkosten of kosten voor medische hulpmiddelen die aangeschaft moeten worden. Maar ook de verminderde inkomsten, hetgeen we verlies arbeidsvermogen noemen, die kunnen ontstaan als u niet meer (volledig) kunt werken, de kosten van huishoudelijke hulp of verlies zelfwerkzaamheid (zoals de kosten voor de tuinman of een schilder) zijn materiële schadeposten en zijn verhaalbaar wanneer de aansprakelijkheid is erkend.

Immateriële schade

Smartengeld is de vergoeding van de immateriële schade. Immateriële schade wordt niet direct in de portemonnee gevoeld, maar het is de schade die ontstaat door het leed en de verminderde levensvreugde door het opgelopen letsel. De hoogte van dit bedrag is in grote mate afhankelijk van de ernst van het letsel, de duur van de klachten en de impact op het leven van het slachtoffer. Pas wanneer er een medische eindsituatie is, kan de hoogte van een smartengeldvergoeding in alle redelijkheid worden vastgesteld. In de tussentijd is het vaak mogelijk alvast een deel van deze schade te vorderen door middel van een voorschot.