Menu Sluiten

Het letselschadetraject

Contact

Het eerste contact heeft u met mr. Judith Pol en zij schat gratis en vrijblijvend de juridische mogelijkheden voor u in.

Aansprakelijk stellen

Wanneer we een haalbare zaak lijken te hebben, stellen wij de wederpartij en/of diens verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij doen dat geheel kosteloos wanneer wij denken dat er een redelijke kans op succes is.

Bezoek

Veelal zal mr. Judith Pol u thuis bezoeken om kennis te maken, de schade verder te bespreken en een plan van aanpak te maken. Wij werken vanuit Abcoude, maar bezoeken cliƫnten in het hele land.

Medisch dossier

Als de aansprakelijkheid is erkend, zorgen we voor een medisch dossier waarmee wij uw letsel aantonen en in bewijsbaar verband brengen met het ongeval.

Schade verhalen

Het doel van het letselschadedossier is uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij, maar wij zullen ook veel oog hebben voor het inschakelen van begeleiding, zoals bijvoorbeeld hulp op huishoudelijk en/of arbeidsdeskundig vlak. Dit alles uiteraard op kosten van de aansprakelijke partij.

Afwikkelen dossier

De duur van de zaak is afhankelijk van de duur van uw herstel. Gedurende de looptijd van het dossier verhalen we de tot dan toe geleden schade. Het afwachten van een medische eindsituatie heeft de voorkeur, omdat er pas dan een inschatting gemaakt kan worden van eventuele blijvende klachten en toekomstschade. Ons doel is de zaak zorgvuldig, maar zo snel mogelijk af te wikkelen.