Menu Sluiten

Soorten ongevallen

Het aansprakelijkheidsrecht, waarbinnen letselschades juridisch gezien worden behandeld, is breed. Het omvat zowel de schuld- als de risicoaansprakelijkheid.

Om schade te kunnen verhalen, moet er in veel gevallen sprake zijn van een onrechtmatige daad van iemand anders. Het juridische begrip onrechtmatige daad wordt beschreven in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, maar het komt erop neer dat iemand iets niet opzettelijk doet, maar toch verantwoordelijk is voor de gevolgen. Dit is schuldaansprakelijkheid.

Ook risico-aansprakelijkheden komen we tegen bij letselschades. Risicoaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Denk aan de bezitters van dieren, ouders of wegbeheerders.

Er zijn verschillende voorvallen waarbij u letsel kunt oplopen en wij zijn gespecialiseerd in de volgende categorie├źn:

Verkeersongevallen

Hierbij kunt u denken aan alle ongevallen in het verkeer. Ongevallen waarbij u als automobilist betrokken bent geraakt, doordat u bijvoorbeeld geen voorrang kreeg of er iemand achterop u reed. Maar het kan ook zijn dat u op de fiets of als voetgangen bent aangereden. Een slachtoffer heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de autoverzekeraar (het hebben van een WAM verzekering is verplicht voor automobilisten). Er gelden speciale regels voor kwetsbare verkeersdeelnemers, welke vaak in het voordeel van het slachtoffer zijn. Wij vertellen u graag telefonisch meer hierover.

Wanneer u in de auto een eenzijdig ongeval heeft meegemaakt (en er dus geen aansprakelijke wederpartij is) en u zelf een SVI (Schadeverzekering voor Inzittenden) heeft afgesloten, dan is uw letselschade vaak verhaalbaar op uw eigen verzekeraar. Ook in dit soort zaken is een belangenbehartiger aan te raden en veelal vallen de juridische kosten ook onder de dekking van uw eigen verzekering.

Bedrijfsongevallen

Op de werkplek vinden veel ongevallen met letsel plaats. Dit kan gebeuren als u in loondienst bij een werkgever werkt, maar ook als u als ZZP-er door iemand wordt ingeschakeld. Dit zijn ingrijpende zaken, omdat u de verstandhouding met de werk- of opdrachtgever vaak goed wil houden. Daar hebben wij oog voor. Veelal hebben werk- of opdrachtgevers een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) en pakt de verzekeraar de zaak op nadat er aansprakelijk is gesteld.

Als slachtoffer moet u bewijzen dat er letsel in de uitoefening van uw werkzaamheden is opgelopen, maar daarna ligt de (bewijs)bal bij de werkgever. Dit is een groot juridisch voordeel voor een slachtoffer en dus bespreken wij graag de mogelijkheden met u wanneer u letsel op uw werk heeft opgelopen.

Medische fouten

Het kan zijn dat een medische behandeling niet goed is gegaan. Dit zijn juridisch en medisch complexe zaken, aangezien een slachtoffer moet bewijzen dat de arts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en er niet ‘slechts’ sprake is van een complicatie. Vaak hebben we advies van een medisch adviseur nodig om de haalbaarheid van de kwestie te kunnen beoordelen en daar zijn veelal kosten voor uzelf aan verbonden. Onze kennis en ruime ervaring op dit vlak maken het mogelijk om telefonisch een inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden.

Onrechtmatige daad door een kind

Juridisch en gevoelsmatig valt het een jong kind niet aan te rekenen wanneer er een onrechtmatige daad wordt gepleegd waarbij u of uw kind letsel oploopt, maar de ouders van het kind zijn wel aansprakelijk. Wij hebben oog voor de gevoeligheid van dit soort kwesties, zeker wanneer uw kind letsel oploopt door toedoen van bijvoorbeeld een vriendje of vriendinnetje. Maar wanneer de ouders van het kind een aansprakelijkheidsverzekering hebben (AVP), dan kan zo’n kwestie vaak heel netjes en buiten de ouders om geregeld worden. Aansprakelijk stellen hoeft niet op een agressieve manier te gebeuren, dat kan ook aangekondigd, met begrip en een vriendelijke toonzetting.

Wegbeheerderszaken

Een beheerder van een weg, zoals een Gemeente, is verantwoordelijk voor de veiligheid van die weg. En als de weg niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan te ver omhoogstekende stoeptegels, gaten in de weg of slecht onderhouden trappen. U kunt hierbij vervelend letsel oplopen en wij denken graag met u mee of er mogelijkheden zijn om uw schade te verhalen.

Schade toegebracht door dieren

Stel, u wordt getrapt door het paard van de buren of gebeten door de hond van vrienden die op bezoek zijn. Dergelijke incidenten kunnen forse schade veroorzaken en vaak is die schade verhaalbaar op de eigenaren van de dieren. Er zijn veel specifieke regels op dit vlak en veel uitspraken van rechters over hoe we juridisch gezien tegen bepaalde situaties aan moeten kijken. Leg uw specifieke situatie gerust aan ons voor, zodat u op de hoogte bent van de juridische mogelijkheden om uw schade te verhalen.

Algemene (onrechtmatige daads)zaken

Voorbeelden van dit soort zaken:

*Iemand zwaait met een plastic tas waarin een grote porseleinen mok zit en raakt een ander in zijn gezicht, waarbij het slachtoffer gebitsschade oploopt. De wederpartij deed dit niet opzettelijk, maar had moeten weten dat dit gevaarlijk gedrag was waarbij iemand gewond kon raken. Er is in dit geval sprake van een onrechtmatige daad.

*Iemand bezoekt een vogelshow in een dierentuin en een gier landt op diens schouder en laat verwondingen achter. De dierentuin is aansprakelijk voor het ontstaan van het letsel en de schade die daardoor ontstaat.

*Iemand doet boodschappen bij een groothandel en glijdt uit over een grote plas water welke door lekkage in het plafond is ontstaan. De groothandel is aansprakelijk wanneer ze van de lekkage wisten of hadden moeten weten, het probleem niet hebben verholpen en de plas niet hebben opgeruimd of hebben afgezet.

Zoals u ziet, het gevaar zit in een klein hoekje, maar kan soms ernstige en grote gevolgen voor een slachtoffer hebben. Is u iets overkomen en vraagt u zich af of uw schade verhaald kan worden op een aansprakelijke partij? Belt u dan gerust voor een kosteloos, vrijblijvend letselschade advies.