Menu Sluiten

Kosten

Een telefonisch letselschade advies is altijd gratis. Wij horen dan graag hoe het met u gaat en wat er is gebeurd. Aan de hand van dit gesprek kan een inschatting worden gemaakt van de juridische kansen en zal er een geheel vrijblijvend advies worden gegeven.

Wanneer wij een redelijk kans op succes in de zaak zien, zullen wij aanbieden u kosteloos bij te staan en uw belangen te behartigen. Wij gaan er dan vanuit dat er sprake is van aansprakelijkheid van de wederpartij en wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend, is de letselschade volledig verhaalbaar, waaronder ook onze kosten. Onze kosten dienen wij apart van uw schade in, deze gaan niet van uw schadevergoeding af.

No cure no pay lijkt aantrekkelijk, maar is niet gratis! Deze constructie houdt in dat de belangenbehartiger alleen kosten in rekening brengt als hij/zij een positief resultaat voor u heeft behaald en u dus recht heeft op vergoeding van uw schade, maar in dat geval houdt de belangenbehartiger een percentage van uw schadevergoeding in. Pol Letselschade werkt niet met een dergelijke constructie. Wij nemen zaken kosteloos in behandeling, wanneer wij ervan uitgaan dat uw schade waarschijnlijk verhaalbaar is op een aansprakelijke partij en wanneer de aansprakelijkheid erkend wordt, dan vordert Pol Letselschade haar kosten rechtstreeks bij deze aansprakelijke partij en gaan deze kosten niet van uw schadevergoeding af.