Menu Sluiten

Klachtenreglement

Pol Letselschade doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening van Pol Letselschade verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw dossier. Wellicht leidt dit al tot een oplossing.

Indien een gesprek met de behandelaar van uw dossier niet tot een voor u acceptabele oplossing leidt, dan kunt u uw klacht per e-mail sturen naar: klacht@letsel.net.

U kunt uw klacht ook per post verzenden:

Pol Letselschade
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Koningsvaren 30
1391 AK Abcoude

De klacht die wordt ingediend dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

– naam en adres van de klager
– het dossiernummer en de naam van de belangenbehartiger
– de dagtekening
– een korte omschrijving van de klacht

Binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht stuurt de klachtenfunctionaris u een bevestiging met daarbij een afschrift van dit klachtenreglement. De klachtenfunctionaris bestudeert het dossier en kan de klager om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen. De klachtenfunctionaris beantwoordt de klacht uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting. De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd.

Om tot een oplossing te komen kan een gesprek tussen de betrokken expert en de klager tot de mogelijkheden behoren.

Ook zal er worden gewezen op de externe klachtenregeling (https://www.nivre.nl/over-het-nivre/klachtentuchtrecht/), voor het geval de afhandeling niet tot tevredenheid leidt bij de klager. De interne klachtenregeling wordt goed geadministreerd. Pol Letselschade bewaart een kopie van de schriftelijke afhandelingen van de klachten per kalenderjaar.

De klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.